Mis on EOA kooliolümpiamängude projektide konkursi eesmärgiks?

Konkursi eesmärgiks on kaasa aidata olümpiaideaalide levikule ja mõtestamisele kooliõpilaste seas ning mitmekülgsete võimaluste pakkumine lastele nende spordiga seonduvate huvialade harrastamiseks.

Kes konkursil osalevad ja mida nad sellega võidavad?

Konkursile oodatakse osalema kõiki üldhariduskoole. Parimate projektide teostamist igas maakonnas toetab EOA rahaliselt kuni 700 euroga.

Mida tuleb teha konkursil osalemiseks?

Konkursil osalemiseks tuleb täita taotlusvorm, mis sisaldab kooliolümpiamängude lahtikirjutatud programmi ja kooliolümpiamängude projekti eelarvet.

2024. aasta projektikonkursi tähtajaks on 1. detsember 2023. a.

Kes hindab esitatud projekte?

Konkursile esitatud projekte hindab Eesti Olümpiaakadeemia juhatuse poolt valitud komisjon.

Mida võiks veel teada?

Loe lähemalt kooliolümpiamängude kohta: /mis-toimub/kooliolumpiamangud.

Kooliolümpiamängude projekti planeerimisel tekkivate küsimuste korral võib julgelt helistada projektijuhile (5250583, Reele Remmelkoor).

ESITA TAOTLUS